Leer als middelbare scholier kritisch nadenken en argumenteren

Debat Squad is een organisatie van studenten die middelbare scholieren leert debatteren en argumenteren aan de hand van interactieve sessies.

WIE ZIJN WIJ?

Debat Squad is een vereniging van Leuvense studenten aan de universiteit en hogescholen die leerlingen van de tweede en derde graad in en rond Leuven wil leren kritisch nadenken, spreken voor groepen en debatteren. Dit doen we op verschillende manieren.

WAT DOEN WE?

Debat Squad wil leerlingen kritisch leren nadenken aan de hand van debatsessies of workshops. De debatsessies vinden plaats tijdens de middagpauze. De workshop vindt plaats tijdens een lesuur voor de gehele klas.

DEBATSESSIES

Tijdens de middagpauze worden de debatsessies gegeven op een afgesproken dag. Hier zullen de gedreven monitoren, aangesteld en opgeleid door Debat Squad, de leerlingen gedurende 6 sessies doorheen het tweede semester opleiden. De sessies worden aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Voor het inplannen van deze sessies wordt rekening gehouden met examens, pedagogische studiedagen en vakantiedagen.​

WORKSHOPS

Naast debatsessies tijdens de middag is het ook mogelijk dat er workshops gegeven worden. In deze zeer actieve workshops leren de leerlingen stapsgewijs aan de hand van oefeningen hoe ze een debat moeten voorbereiden en voeren. Deze workshop kan gegeven worden op één of twee lesuren. In het verleden werd deze workshop bijvoorbeeld al eens tijdens de lessen zedenleer en Nederlands gegeven, maar dit kan ook tijdens andere vakken.

WAT MOET U ALS SCHOOL DOEN?

Niets, simpel toch? wel zijn er 3 zaken die de samenwerking vergemakkelijken: 1. Toestaan dat onze poster aan het begin van het schooljaar mag worden opgehangen. 2. Een leerkracht vinden die met ons een communicatielijn wil onderhouden om de praktische zaak binnen de school te onderhouden. 3. Een vast lokaal ter beschikking stellen tijdens de middagpauze.

WAAROM MEEDOEN?

Op het einde van het schooljaar organiseren wij een wedstrijd waarbij verschillende scholen het tegen elkaar opnemen in een debat. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen hun kennis vanuit de sessies daadwerkelijk in de praktijk kunnen omzetten. Daarnaast zijn de debatsessies en de wedstrijd, alsook de workshops die Debat Squad aanbieden volledig gratis. Hierdoor kan elke leerling de kans krijgen om te leren debatteren.

BESTUUR 2023-2024

ONZE PARTNERS

ONZE SPONSORS

CONTACT

Hebt u vragen of interesse? Stuur ons zeker een bericht via debatsquad@gmail.com of contacteer ons via onze sociale media-kanalen

Contact

© 2023 Created with Royal Elementor Addons